Als ervaren en gediplomeerd tuinontwerper/tuinaanlegger staan we garant voor de perfecte uitwerking van uw toekomstige tuin of groenzone. Of het nu gaat over een ontwerp en/of aanleg van een plattelandstuin, stadstuin, bedrijventerrein of aanleg van een gazon, steeds kan u rekenen op onze enorme gedrevenheid, ervaring en creatieve skills. Reeds jaren staan wij in contact met de meest professionele leveranciers in binnen- en buitenland die er mede voor zorgen dat we tot een qualitatief en eigenzinnig eindresultaat komen. Wij verzorgen uw tuin van A tot Z met een specialisatie in beplanting.

Wat is tuinarchitectuur?

Tuinarchitectuur is een heel breed woord in die zin dat het niet alleen gaat om moeilijke constructies maar veeleer om de perfecte indeling van de ruimte, de uiteindelijke vorm(en) en het gebruik van aantrekkelijke planten, solitaire heesters,bomen en passende materialen als goede basis. Vooral de kennis van planten, bomen, heesters, bloembollen, grondstructuur en materialen is een must om tot een perfect afgewerkt geheel te komen.  Daar kan u bij Yamadori uiteraard op rekenen !!!

Hoe gaan we te werk?

Verkenningsgesprek

Eerst wordt een verkenningsgesprek gepland waar we samen bekijken wat voor u belangrijk is in uw toekomstige tuin.  Het is geen must maar het kan een voordeel zijn voor beide partijen om reeds op voorhand een persoonlijk lijstje te maken wat zeker niet mag ontbreken.  Uiteraard kan u ook rekenen op onze eigen kennis en creatieve inbreng om tot een aantrekkelijk geheel te komen.  De omgeving, type woning, stand van de zon, de grondstructuur en de bestaande beplanting spelen hierin een grote rol, daar het geheel volledig in harmonie moet zijn met de omgeving om ten volle te kunnen genieten van uw tuin. Heeft u een goed gevoel bij dit gesprek, dan kan de opmeting van de aan te leggen ruimte en de bestaande toestand opgenomen worden. Eventueel worden er grondstalen genomen om de pH waarde van de grond te bepalen.  Met al deze informatie kunnen we dan overgaan tot het uittekenen van een basisschets.

Tuinontwerp

Vooraleer we tot een definitief tuinontwerp komen, wordt er een basisschets gemaakt.  Hier krijgt u de eerste indruk van de vorm, de inplanting van de te gebruiken beplanting, de materialen en eventueel terras, pergola, vijver en tuinpad(en).  Na de bespreking en goedkeuring van de basisschets en het beschikbare budget, wordt er overgegaan tot de volgende fase, namelijk het definitief ontwerp.  

In het definitief ontwerp wordt alles vastgelegd wat overeengekomen is met de klant.  Hierin wordt de perfecte weergave weergegeven hoe uw toekomstige tuin er zal uitzien. Een gedetailleerd beplantingsplan, plantenlijst en een gedetailleerde prijsofferte van de uit te voeren werken worden hierin duidelijk. Na goedkeuring van de klant gaan we over tot uitvoering.

Tuinaanleg 

Dit is de fase waar we overgaan tot de aanleg van uw tuin.  Afhankelijk van wat er overeengekomen is met de klant worden volgende werken uitgevoerd:

* Grondwerken

Grondwerken kunnen inhouden dat er grond aan- en afgevoerd moet worden, alsook de bewerking van de grond door middel van grondverbeteraars zoals humus, lava, zand,turf, bemesten enz.  Deze kan verschillen van de soort beplanting. Al deze werken worden uitgevoerd met professioneel materiaal om de kwaliteit te garanderen.

* Bestrating

Dit is de fase die de beplanting vooraf gaat.  Hier worden de contouren van de tuin bepaald.  De aanleg van het terras, borduren en dergelijke worden in deze fase uitgevoerd.  Dit geeft al een eerste indruk hoe uw tuin in werkelijkheid is ingedeeld.

* Beplanting

Het beplanten van de tuin wordt met de grootste zorg en kennis uitgevoerd.  De voorafgaande grondwerken zorgen ervoor dat de planten, heesters, bomen en hagen geplant worden in de grondstructuur die ze verlangen. Een fase waar wij de lat enorm hoog leggen.  Dit is pas de afwerking van de tuin, nu en in de toekomst.

* Aanleg gazon

De aanleg van een gazon vergt heel wat kennis. De grondstructuur is hier van een enorm belang met het oog op een stralend groen gazon. Dit is de recreatieve plaats van uw tuin. Zowel voor u, uw kinderen als uw kleinkinderen beleven hier leuke momenten in warme zomeravonden. Het gazon kan zowel ingezaaid worden of met graszoden aangelegd worden.

Onderhoud

Na de aanleg van uw tuin kan u rekenen op onze gespecialiseerde kennis om uw tuin in perfecte conditie te onderhouden. 

Voor meer inlichtingen kunt u altijd met ons contact opnemen via de contactpagina,via info@yamadori.be of op het nummer 0032489202504.

Overige contactinformatie vindt u ook onderaan de pagina.